آرشیو بخشنامه ها و آیین نامه ها


ارسال صفحه برای دوستان

قانون امور گمركي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

« قانون امور گمركي »
كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تائيد شوراي نگهبان رسيده.


پیوست: قانون امور گمركيسایتهای مرتبط